Image

آیا کرایوتراپی برای ریه ضرر دارد؟

21 فروردین, 1400

 

آیا کرایوتراپی برای ریه ضرر دارد؟

برای استفاده از کرایوتراپی، ممکن است این سوال پیش بیاید که آیا این دستگاه ضرری برای عملکرد ریه دارد یا خیر؟

کرایوتراپی و قرار گرفتن ناگهانی در معرض آب سرد یا هوای سرد ممکن است تاثیراتی مانند نفس نفس زدن پیش بیاورد اما بر اساس مطالعات انجام شده، ثابت شده است که برای عملکرد ریه مضر نیست. 

نتایج بدست آمده نشان می‏دهد که استفاده از دستگاه کرایوتراپی باعث افزایش فشار خون نمی شود و تغییر فشار خون پس از استفاده از این دستگاه چه در آقایان و چه در خانم ها  خیلی ناچیز است.