Image

فواید کرایوتراپی در حوزه ورزشی

11 فروردین, 1400

فواید کرایوتراپی در حوزه ورزشی

طبق مطالعات انجام شده قرار گرفتن در معرض سرما توانایی بالقوه ورزشکاران برای تقویت ریکاوری بعد از ورزش را افزایش می دهد.


روند خنک شدن پوست و عضله ی ورزشکاران پس از قرار گرفتن در معرض سرما در زمان استفاده از دستگاه کرایوتراپی کل بدن(WBC)  می تواند فعالیت های آنزیمی و متابولیسم را کاهش داده، باعث انقباض عروق محیطی شده و تخریب پروتئین پس از ایسکمی ناشی از ورزش را محدود کند.

باعث احساس نشاط، تحرک و انرژی بیشتری شده و استرس را کاهش می دهد. این تکنولوژی همچنین به بهبود کیفیت خواب ورزشکار نیز کمک می کند.