Image

آیا کرایوتراپی مردان و زنان متفاوت است؟

3 فروردین, 1400

آیا کرایوتراپی مردان و زنان متفاوت است؟

در مطالعه ای که در سال 2018 انجام شده است به این موضوع پرداخته شده که کرایوتراپی برای خانم ها و آقایان چه تفاوتی می تواند داشته باشد.

در این مطالعه ده مرد با میانگین سن 27 سال، قد 1.82 متر و وزن 78 کیلوگرم، چربی 13.7 درصد و هشت خانم با میانگین سنی 27 سال، قد 1.63 متر، وزن 62.2 و چربی 26.2 درصد مورد آزمایش قرار گرفته اند.

طبق نتایج بدست آمده از این مطالعه خانم ها مقاومت حرارتی بیشتری نسبت به آقایان دارند، پس مدت زمان کرایوتراپی خانم ها باید کوتاه تر از آقایان باشد.